66. grafikoa. Emandako partzela-zedulen kopuruaren denbora-bilakaera. Izapidetzeko bitartekoaren arabera