19. taula. Zorren bilakaera eta egoera, IFZren inizialaren arabera

 

 

 

  2015/12/31 2016/12/31   Daten arteko aldakuntza
  Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizko zorraren % Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizko zorraren %   Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
A-SOZIETATE ANONIMOAK 526 75.347 % 14,56 481 75.318 % 14,94   -45 -29 -% 0,04
B-SOZIETATE MUGATUAK 5.757 317.585 % 61,38 5.613 303.066 % 60,12   -144 -14.519 -% 4,57
C-SOZIETATE KOLEKTIBOAK 3 1 % 0,00 2   % 0,00   -1 -1 -% 100,00
E-ONDASUN-ERKIDEGOAK 1.188 34.031 % 6,58 1.152 37.729 % 7,48   -36 3.698 % 10,87
F-SOZIETATE KOOPERATIBOAK 133 2.579 % 0,50 130 2.619 % 0,52   -3 40 % 1,55
G-ELKARTEAK ETA BESTELAKOAK 125 1.811 % 0,35 124 1.764 % 0,35   -1 -47 -% 2,60
H-JABEKIDEAK 43 17 % 0,00 27 12 % 0,00   -16 -5 -% 29,41
J-EZEZAGUNA 413 2.933 % 0,57 404 2.517 % 0,50   -9 -416 -% 14,18
K-TXIKIAK 8 1 % 0,00 6 1 % 0,00   -2 0 % 0,00
L-EZEZAGUNA 8 1 % 0,00 8 1 % 0,00   0 0 % 0,00
M-EZEZAGUNA 169 160 % 0,03 200 153 % 0,03   31 -7 -% 4,38
N-EZEZAGUNA 21 196 % 0,04 26 191 % 0,04   5 -5 -% 2,55
P-TOKIKO KORPORAZIOAK 5 24 % 0,00 4 51 % 0,01   -1 27 % 112,50
Q-KONGR. ERLIJIOSOEN ERAK. AUT. 4 25 % 0,00 2 24 % 0,00   -2 -1 -% 4,00
R-EZEZAGUNA 4 25 % 0,00 2   % 0,00   -2 -25 -% 100,00
U-EZEZAGUNA 23 12.226 % 2,36 28 11.967 % 2,37   5 -259 -% 2,12
V-EZEZAGUNA 64 567 % 0,11 62 253 % 0,05   -2 -314 -% 55,38
W-EZEZAGUNA 11 31 % 0,01 8 19 % 0,00   -3 -12 -% 38,71
X-EZEZAGUNA 3.695 7.486 % 1,45 3.485 8.128 % 1,61   -210 642 % 8,58
Y-EZEZAGUNA 359 676 % 0,13 436 1.090 % 0,22   77 414 % 61,24
GAINERAKOAK 12.238 61.692 % 11,92 11.088 59.188 % 11,74   -1.150 -2.504 -% 4,06
GUZTIRA 24.797 517.414 % 100 23.288 504.091 % 100   -1.509 -13.323 -% 2,57