34. taula. Emandako ziurtagiri motak

 

 

Eredua Kopurua
Zerga-betebeharren jakinaren gainean egotea 124.470
Zerga-betebeharren jakinaren gainean ez egotea (*) 45.584
Zerga-betebeharren jakinaren gainean egotea (kontratistak) 35.007
Ekonomia Jardueren gaineko Zerga (EJZ) - historia- 12.258
Ekonomia Jardueren gaineko Zerga (EJZ) 10.781
Ohiko etxebizitzaren kenkaria 7.655
BEZean tributatzeko erregimena 4.582
BEZeko subjektu pasiboaren izaera 4.274
Konturako atxikipenak (190 eredua) 3.998
PFEZaren zerga- eta likidazio-oinarriak 3.468
Egoitza fiskala Espainian 2.043
Itzultzeke dauden saldoak 1.477
GUZTIRA 210.013

 

(*) Eskatzaileak baldintzak ez betetzeagatik ukatu diren "jakinaren gainean egotearen" ziurtagirien kopurua adierazten du