72. taula. Beste zerga-administrazio batzuekiko lankidetza-eginbideak eta informazio-errekerimenduak

 

 

 
  Jasotakoak Bidalitakoak Guztira
Zerga Administrazioko Estatu Agentzia 125 73 198
Gipuzkoako Foru Ogasuna 21 6 27
Bizkaiko Foru Ogasuna 2 1 3
Arabako Foru Ogasuna   1 1
Guztira 148 81 229