10. taula. Zerga-bilketa. Osagaiak

 

 

 
  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Zenbatekoa
Mila euro
  Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Diru-bilketa osoa 4.398.741,82 4.563.540,84   164.799,01 % 3,75
Itzulketak 1.200.312,03 1.313.808,98   113.496,95 % 9,46
Diru-bilketa likidoa 3.198.429,79 3.249.731,86   51.302,06 % 1,60