67. taula. Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren likidazioen kopuruaren bilakaera. Likidazio/autolikidazioen arabera

 

  Likidazioak Autolikidazioak Guztira
Urtea Kopurua Guztizkoaren % Kopurua Guztizkoaren % Kopurua Urteko aldakuntza-tasa
2009 12.342 % 100,00 0 % 0,00 12.342 -
2010 12.401 % 90,98 1.230 % 9,02 13.631 % 10,44
2011 11.496 % 84,92 2.041 % 15,08 13.537 -% 0,69
2012 10.502 % 70,64 4.365 % 29,36 14.867 % 9,82
2013 6.350 % 31,71 13.678 % 68,29 20.028 % 34,71
2014 4.262 % 20,61 16.418 % 79,39 20.680 % 3,26
2015 3.452 % 14,60 20.191 % 85,40 23.643 % 14,33
2016 2.875 % 12,85 19.502 % 87,15 22.377 -% 5,35