60. taula. Izapidetutako BEZaren itzulketak. Egindako eskaerak eta eskatutako eta itzulitako zenbatekoak

 

 

  2015 2016
  Eskaera kop. Eskatutako zenbatekoa
Mila euro
Itzulitako zenbatekoa
Mila euro
Eskaera kop. Eskatutako zenbatekoa
Mila euro
Itzulitako zenbatekoa
Mila euro
Urteko BEZaren itzulketak 3.888 73.495,08 68.342,21 3.597 67.759,75 62.978,03
Hileko BEZaren itzulketak 6.739 753.316,95 731.300,10 6.887 781.892,75 767.224,60
GUZTIRA 10.627 826.812,04 799.642,31 10.484 849.652,51 830.202,62
             
             
  2016/2015 ALDAKUNTZA
  Eskaera kop. Eskatutako zenbatekoa Itzulitako zenbatekoa
  Kopurua Aldakuntza-tasa Zenbatekoa Aldakuntza-tasa Zenbatekoa Aldakuntza-tasa
Urteko BEZaren itzulketak -291 -7,48 % -5.735 -% 7,80 -5.364 -% 7,85
Hileko BEZaren itzulketak 148 2,20 % 28.576 % 3,79 35.925 % 4,91
GUZTIRA -143 -1,35 % 22.840 % 2,76 30.560 % 3,82