73. taula. Hitzarmenen eta lankidetza-akordioen zerrenda, eta indarrean sartzeko data

 

 

 
Erakundea Hitzarmena Data
Bulego likidatzaileak Ekonomia eta Ogasunaren eta Erregistratzaileen Elkargoaren arteko lankidetza-hitzarmena, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga kudeatzeko 1999/06/30
BJKN Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren, Nafarroako Lehendakaritzako, Justiziako eta Barneko Sailaren eta Nafarroako Zerga Ogasunaren arteko lankidetza-hitzarmena, epaitegi eta auzitegiei datuak emateko 2006/01/20
ZAEA Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eta Nafarroako Zerga Ogasunaren 2006/06/15eko lantaldeen ondorioak, egoitza-aldaketei, administrazio ez-eskuduneko diru-sarrerei, zerga-kontrolari, akta bakarrei, BEZaren bilbeei eta itzulketen enbarguari buruzkoak 2006/06/15
Erregistroak Nafarroako Zerga Ogasunaren eta eta Nafarroako Merkataritza Erregistroaren arteko lankidetza-hitzarmena, Identifikazio Fiskaleko Kodea esleitzeko 2006/10/20
Erregistroak Nafarroako Zerga Ogasunaren eta Erregistratzaileen Elkargoaren arteko hitzarmena, jabetza-erregistroetako datu-baseetara sartzeko 2007/02/14
GSIN Nafarroako Zerga Ogasunaren eta Gizarte Segurantzako Insitutu Nazionalaren arteko akordioa, informazioa trukatzeko 2007/02/15
GSDN Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren eta Nafarroako Zerga Ogasunaren arteko lankidetza-hitzarmena, informazioa trukatzeko eta diru-bilketa kudeatzeko 2007/03/23
EIN Nafarroako Zerga Ogasunaren eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren arteko lankidetza-hitzarmena, informazioa trukatzeko 2007/05/30
GSDN Nafarroako Zerga Ogasunak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak 2007ko martxoaren 23an sinatutako hitzarmenaren eranskina, informazioa trukatzeari eta zergen kudeaketari buruzkoa 2010/05/10
EAO Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Erkidegoko Administrazioaren arteko arkodioa, desjabetzearen arlokoa 2010/06/08
TRACASA Zerga Ogasunaren eta Trabajos Catastrales SAren arteko akordio, datuen babesari buruzkoa 2011/04/04
ZAEA Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eta Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoaren arteko lankidetza-hitzarmena, zerga-xedeetarako informazioa trukatzeko 2011/05/25
ZAEA Nafarroako Zerga Ogasunaren eta ZAEAren arteko lankidetza-ildoak ezartzeko hitzarmena, zerga-betebeharrak borondatez betetzeko eta iruzur fiskalari aurre egiteko 2011/05/25
Trafikoko Zuzendaritza Nagusia Nafarroako Zerga Ogasunaren eta Barne Ministerioaren menpeko Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren arteko hitzarmena, zerga-xedeetarako informazioa trukatzeko eta hirugarrenei lagatzeko 2011/06/01
Bankuak Kreditu-erakundeekiko hitzarmena, saldoak aldez aurretik eskuratzeko, zergak itzultzeko kontzeptu gisa 2012/05/03
Osasuna Prestazio farmazeutikoko gehieggizko ekarpenen diru-itzltzeak kudeatzeko (koordainketa) 2012/10/25
Erregistroak Nafarroako Zerga Ogasunaren eta Erregistratzaileen Dekanotzaren arteko komunikazioa hobetzeko protokoloa 2013/03/06
Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioa Hitzarmena Lan Ikuskatzailetzarekin 2013/07/30
Iruñeko Udala Zerga- eta bilketa-xedeetarako informazio-trukea 2013/10/29
Notarioak Nafarroako Ogasunaren, Notariotzaren Kontseilu Nagusiaren eta Nafarroako Notarioen Elkargoaren arteko hitzarmena 2013/12/11
Bizkaiko Foru Aldundia Zerga-xedeetarako informazio-trukea 2014/03/20
Gipuzkoako Foru Aldundia Zerga-xedeetarako informazio-trukea 2014/03/21
Espainiako Abokatutza (Kontseilu Nagusia) Doako laguntzarako informazio-lagapena 2015/03/03
Arabako Foru Aldundia Zerga-xedeetarako informazio-trukea 2016/02/29