61. grafikoa. Nafarroako guztizko katastro-balioaren denbora-bilakaera. Partzelen kopurua. Unitateen kopurua. Katastro-balioa milioi eurotan