58. taula. Ondarearen gaineko Zergaren kanpaina zifretan. Aitorpenen kopurua eta saldo ekonomikoa

 

 

 
        2016/2015 aldakuntza
  Ondarea (2014) Ondarea (2015)   Guztira Aldakuntza-tasa
Aitorpenen kop. 6.878 4.263   -2.615 -% 38,02
Sartu beharreko kuota (mila €) 46.267,42 31.771,63   -14.495,79 -% 31,33