7. taula. NZOko langileen banaketa, talde eta mailaka

 


 

        2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Kopurua Portzentajea
Ogasuneko teknikaria 56 59   3 % 5,36
Beste A maila batzuk 14 13   -1 -% 7,14
A maila 70 72   2 % 2,86
Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzailea 111 111   0 -
Beste B maila batzuk 35 39   4 % 11,43
B maila 146 150   4 % 2,74
Administraria 43 39   -4 -% 9,30
Zerga-eragileak eta ofizial administrariak 5 6   1 % 20,00
C maila 48 45   -3 -% 6,25
Administrari laguntzailea 39 47   8 % 20,51
D maila 39 47   8 % 20,51
Mendekoa 1 1   0 -
E maila 1 1   0 -
NFOko langileak guztira 304 315   4 % 2,74

 

Beste A maila batzuk: aplikazioen analista; arkitektoa; agronomia-ingeniaria; ekonomiako administrazio publikoko teknikaria; arlo juridikoko administrazio publikoko teknikaria; goi-mailako tituluduna (FD)

Beste B maila batzuk: arkitekto teknikoa; enpresa-zientzietan diplomaduna; nekazaritzako ingeniari teknikoa; Zuzenbideko EMT; EMT (PFEZ); EMT (BEZ); EMT