1. taula. Zerga-bilketa likidoa eta zerga-kontrolerako jardueren emaitzak

 

 

 
  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
Mila euro
Zenbatekoa
Mila euro
  Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza
tasa
Zerga-bilketa likidoa 3.198.429,79 3.249.731,86   51.302,06 1,60 %
Zerga-kontrolerako jarduketetan bildutako dirua 114.650,91 133.869,44   19.218,53 16,76 %