48. taula. Nahitaezko diru-bilketarako beste jarduketa batzuk. Erantzukizunak bideratzea. Enkanteak. Enbargo-eginbideak

 

 

 
            2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Jarduketa kop. Zenbatekoa
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Pertsona juridikoak 60 1.939,29 75 9.850,42   15 % 25,00 7.911,13 % 407,94
Nortasun juridikorik gabeko entitateak 27 349,90 39 12.554,09   12 % 44,44 12.204,19 % 3487,91
Bideratutako erantzukizunak (abiarazitako esp.) 87 2.289,19 114 22.404,51   27 % 31,03 20.115,32 % 878,71
Bideratutako erantzukizunak (kobrantzak)   956,56   823,70       -132,86 -% 13,89
                   
Higiezinak 4 461,96 7 553,77   3 % 75,00 91,80 % 19,87
Higigarriak 0 0,00 2 12,04   2   12,04  
Egindako enkateak eta kobratutako zenbatekoak 4 461,96 9 565,81   5 % 125,00 103,84 % 22,48
                   
Banku-kontuak 91.000   107.000     16.000 % 17,58    
Soldatak 2.400   2.600     200 % 8,33    
Kredituak 3.000   3.300     300 % 10,00    
Higiezinak 236   77     -159 -% 67,37    
Enbargo-eginbideen kopurua 96.636   112.977     16.341 % 16,91