39. taula. Zerga-kontrolerako jarduketaren emaitzak arloen arabera. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 

 

            2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Jarduketa kop. Zenbatekoa
  Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euros
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euros
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Ikuskapena                  
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 1.182 44.127,85 1.018 45.707,84   -164 -% 13,87 1.579,98 % 3,58
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 10 1.482,08 9 434,45   -1 -% 10,00 -1.047,63 -% 70,69
Beste jarduketa batzuk. Egoitza fiskala eta zifra erlatiboa 4 8.129,47 10 19.362,66   6 % 150,00 11.233,19 % 138,18
Ikuskapenaren emaitzak guztira 1.196 53.739,40 1.037 65.504,94   -159 -% 13,29 11.765,54 % 21,89
Kudeaketa                  
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 35.339 38.147,70 36.972 39.523,70   1.633 % 4,62 1.375,99 % 3,61
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 15.193 12.843,81 13.686 19.250,80   -1.507 -% 9,92 6.407,00 % 49,88
Kudeaketaren emaitzak guztira 50.532 50.991,51 50.658 58.774,50   126 % 0,25 7.782,99 % 15,26
Diru-bilketa                  
Diru-bilketaren emaitzak guztira 60.574 9.920,00 62.548 9.590,00   1.974 % 3,26 -330,00 -% 3,33
Emaitza guztira 112.302 114.650,91 114.243 133.869,44   1.941 % 1,73 19.218,53 % 16,76