3.2 Zergadunarentzako laguntza eta argibideak

Hainbat bide daude Nafarroako Zerga Ogasunak biltzen dituen zergen alderdi administratibo eta teknikoei buruzko kontsultak ebazteko: aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa eta telematikoa. Atal hauetan zehaztu dira arlo honetan gauzatzen diren jarduketa nagusiak:

3.2.1 Aurrez aurreko arreta

3.2.2 Telefono bidezko arreta

3.2.3 Posta elektroniko bidezko arreta

3.2.4 Dokumentuen erregistroa

3.2.5 Inprimakien hiru hileroko bidalketa

3.2.6 Herritarren iritzia eta parte-hartzea