78. taula. Nafarroako Foru Ogasunaren jardueraren adierazleak 

 

 

 
"Zerga-kontrolerako jardueraren" indizea          
           
  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
mila euro
Zenbatekoa
mila euro
  Zenbatekoa
mila euro
Aldakuntza-tasa
Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. (*) 114.650,91 133.869,44   19.218,53 % 16,76
Zerga-bilketa likidoa. Kudeaketa zuzena. (**) 2.453.965,50 2.449.196,19   -4.769,32 -% 0,19
"Zerga-kontrolerako jardueraren" indizea 0,047 0,055   0,008 % 16,99
           
"Jardunaren" indizea          
           
  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Balio absolutua Balio absolutua   Balio absolutua Aldakuntza-tasa
Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. (*) 114.650,91 133.869,44   19.218,53 % 16,76
Nafarroako Zerga Ogasuneko langileak 304 315   11 % 3,62
"Jardunaren" indizea 377.141,15 424.982,35   47.841,20 % 12,69
           
"Eraginkortasunaren" indizea          
           
  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
mila euro
Zenbatekoa
mila euro
  Zenbatekoa
mila euro
Aldakuntza-tasa
Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. (*) 114.650,91 133.869,44   19.218,53 % 16,76
Nafarroako Zerga Ogasunaren kostuak 24.473,17 27.313,77   2.840,60 % 11,61
"Eraginkortasunaren" indizea 4,685 4,901   0,216 % 4,62
           
"Zerga-bilketa likidoaren kostuaren" indizea          
           
  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
mila euro
Zenbatekoa
mila euro
  Zenbatekoa
mila euro
Aldakuntza-tasa
Nafarroako Zerga Ogasunaren kostuak 24.473,17 27.313,77   2.840,60 11,61 %
Zerga-bilketa likidoa 3.198.429,79 3.249.731,86   51.302,06 1,60 %
"Zerga-bilketa likidoaren kostuaren" indizea 0,765 0,840   0,075 9,85 %

 

(*) Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzetan jasota daude zerga-kontrolaren guztizko emaitzak (zuzenak, eragindakoak eta egoitza fiskalarekin eta zifra erlatiboarekin lotutako jarduketak)

(**) Zerga-bilketa likidoan (kudeaketa zuzena) ez daude sartuta zeharkako ezarpenaren Estatuarekiko doikuntza fiskalak