77. taula. Diru-bilketa kudeatzen laguntzen duten erakunde laguntzaileak. Erakunde kopurua. Ordainketen kopurua eta aplikatutako zenbatekoak

 

 

 
  2015. urtea 2016. urtea
Erakundeen kopurua 22 19
Aplikatutako ordainketen kopurua 773.000 784.000
Aplikatutako zenbatekoak (mila €) 3.157.357 3.280.000