3.3.3 Autozerbitzu-terminala

Ezkirotz 16 helbideko bulegoko kanpoaldean instalatutako autozerbitzu-terminalean, 6.480 sarrera erregistratu dira urtean zehar, eta jarraian adierazten den koadroan bezala banatzen dira.

37. grafikoa. Autozerbitzu-terminalerako sarrerak, kontzeptuen arabera