71. taula. Hitzarmen Ekonomikoko finantza-fluxuak

 

 

  2015 (*) 2016   2016/2015 aldakuntza
  Zenbatekoa
mila euro
Zenbatekoa
mila euro
  Zenbatekoa
mila euro
Aldakuntza-tasa
Ekarpen ekonomikoa 634.629 520.687   -113.942 -% 17,95
EGZren konpentsazioa 26.859 20.318   -6.541 -% 24,35
Ekarpena guztira 661.487 541.004   -120.483 -% 18,21
           
           
BEZ 811.648 835.522   23.874 % 2,94
Alkohola eta tarteko produktuak -37.992 -37.473   519 -% 1,37
Garagardoa 4.666 4.406   -259 -% 5,56
Hidrokarburoak -50.825 -10.034   40.791 -% 80,26
Tabakoa 16.967 8.114   -8.853 -% 52,18
Doikuntza fiskalak guztira 744.464 800.536   56.071 % 7,53

 

(*) 2015ean likidatu ziren 2013tik eta 2014tik likidatzeke zeuden saldo batzuk