5. grafikoa. Nafarroako Foru Ogasuneko langileen batez besteko adina

 

 

 

 

 

        2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Balio absolutua Portzentajea
Emakumeak 46,79 47,38   0,59 % 1,27
Gizonak 48,51 48,32   -0,20 -% 0,41
Langileak guztira 47,38 47,68   0,31 % 0,65