64. grafikoa. Nafarroako Desjabetze Epaimahaian alta emandako espedienteen kopuruaren