42. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jarduketaren emaitzak guztira. Zehapen-espedienteen zenbateakoa, zergaren eta izapideen arabera

 

Zerga Zehapen-espedienteak Zenbatekoa guztira
Mila euro
Adostasuna Desadostasuna
PFEZ 1.207,63 220,54 1.428,17
BEZ 1.020,75 495,67 1.516,42
Arau-hausteak 10,89 0,00 10,89
Ondarea 0,41 0,00 0,41
Errentamenduen atxikipena 9,70 0,00 9,70
Kapitalaren atxikipena 10,20 0,00 10,20
Laneko atxikipena 160,18 0,00 160,18
Sozietateak 2.359,00 2.685,69 5.044,69
Beste batzuk 1.024,16 1.366,00 2.390,17
Zehapen-espedienteak guztira 5.802,92 4.767,91 10.570,83