62. grafikoa. Tasatutako higieizinen kopuruaren denbora-bilakaera