75. taula. Erakunde publikoekiko jarduketen kopurua

 

 

 
  Actuaciones
Arartekoa 44
Nafarroako Parlamentua 118
Hitzarmen Ekonomikoko Arbitraje Batzordea 35
GUZTIRA 197