3.2.2 Telefono bidezko arreta

Nafarroako Zerga Ogasunak zergadunen esku jartzen du telefono bidezko laguntza-zerbitzu bat, zergen arloko kontsultei erantzuteko eta aitorpenak aurkezteko sistemetarako laguntza informatikoa emateko.

3.2.2.1 Zergen arloko telefono bidezko arreta

3.2.2.2 Laguntza informatikorako telefono bidezko arreta