18. taula. Zorren bilakaera eta egoera, zor-tarteen arabera

 

  2015/12/31 2016/12/31   Daten arteko aldakuntza
ZOR-TARTEAK Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizko zorraren % Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Guztizko zorraren %   Zordunak
Kopurua
Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
600.000 euro baino gehiago 128 203.882 % 39,40 128 195.685 % 38,82   0 -8.197 -% 4,02
300.000 eta 600.000 euro artean 184 76.970 % 14,88 175 72.830 % 14,45   -9 -4.140 -% 5,38
150.000 eta 300.000 euro artean 322 66.988 % 12,95 323 65.909 % 13,07   1 -1.079 -% 1,61
90.000 eta 150.000 euro artean 364 42.024 % 8,12 373 43.149 % 8,56   9 1.125 % 2,68
60.000 eta 90.000 euro artean 366 26.808 % 5,18 388 28.406 % 5,64   22 1.598 % 5,96
30.000 eta 60.000 euro artean 815 34.808 % 6,73 796 34.153 % 6,78   -19 -655 -% 1,88
6.000 eta 30.000 euro artean 3.172 42.685 % 8,25 3.055 41.436 % 8,22   -117 -1.249 -% 2,93
1.200 eta 6.000 euro artean 2.294 9.754 % 1,89 2.229 9.483 % 1,88   -65 -271 -% 2,78
600 eta 1.200 euro artean 7.669 11.272 % 2,18 7.512 11.103 % 2,20   -157 -169 -% 1,50
300 eta 600 euro artean 3.884 1.628 % 0,31 3.325 1.404 % 0,28   -559 -224 -% 13,76
120 eta 300 euro artean 2.218 451 % 0,09 2.011 409 % 0,08   -207 -42 -% 9,31
60 eta 120 euro artean 1.016 91 % 0,02 882 78 % 0,02   -134 -13 -% 14,29
30 eta 60 euro artean 893 40 % 0,01 709 32 % 0,01   -184 -8 -% 20,00
30 euro baino gutxiago 1.472 15 % 0,00 1.382 13 % 0,00   -90 -2 -% 13,33
GUZTIRA 24.797 517.416 % 100 23.288 504.090 % 100   -1.509 -13.326 -% 2,58