30. grafikoa. Erregistratutako dokumentuak, helmugako unitatearen arabera 

 

 

 

Unitateak 2016. urtearen amaierako antolamendu-egiturari dagozkio