74. taula. Ikuskaritza Zerbitzuaren lankidetza-jarduketak, epaitegiekin eta beste administrazio eta erakunde publiko batzuekin

 

 

 
  Jasotakoak Bidalitakoak Guztira
Epaitegiak 22 64 86
Udalak 6 4 10
Gizarte Segurantza 2 2 4
Nafarroako Gobernuko beste departamentu batzuk 10 15 25
Beste batzuk 3 2 5
Guztira 43 87 130