41. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Akten zenbatekoa, zergaren eta izapidetzearen arabera

 

 

Zerga Aktak Zenbatekoa guztira
Mila euro
Adostasuna Desadostasuna
PFEZ 3.292,18 1.040,04 4.332,22
BEZ 2.713,26 1.012,64 3.725,90
Ondarea 0,99 0,00 0,99
Errentamenduen atxikipena 108,11 28,84 136,95
Kapitalaren atxikipena 68,17 0,00 68,17
Laneko atxikipena 414,68 6,44 421,11
Sozietateak 7.453,37 3.730,13 11.183,50
Aktak guztira 14.050,75 5.818,09 19.868,84