26. taula. Telefonogunetik bideratutako deiak unitatearen arabera

 

 

Unitatea Bideratutako deien kop. Eguneko batezbestekoa Artatutakoen % Artatu gabeen %
PFEZ eta ondarea 15.875 65 74,42 25,58
BEZ 12.854 52 78,40 21,60
Oinordetzak eta ondare-eskualdaketak (e-mail) 1.669 7 100,00 -
Zerga bereziak 1.659 23 75,73 24,27
Zerga bereziak (e-mail) (*) 1.271 7 100,00 -
Sozietateen gaineko Zerga (**) 433 39 79,21 20,79
Sozietateen gaineko Zerga (e-mail) 1.867 8 100,00 -
Enpresa handiak (e-mail) 1.610 7 100,00 -
Errenta eta Ondarearen kanpaina (***) 7.697 118 84,21 15,79
Administrazio-gaiak 6.751 31 87,79 12,21
Administrazio-gaiak (e-mail) 439 17 100,00 -
Errentarako hitzorduak (kanpainatik kanpo) 1.128 5 100,00 -
Beste batzuk 982 4 100,00 -
Guztira 54.161      

 

(*) Apirilaren 15etik aurrera, zerga-bereziei buruzko arretak posta elektrinoz egingo dira

(**) Sozietateen epea (uztailaren 11tik 26ra). Epe horretan ezin da erabili posta elektronikoaren sistema; deiak bakarrik transferitzen dira zuzenean.

(***) PFEZaren eta Ondarearen kanpaina (apirila, maiatza eta ekaina)