36. taula. Aitorpen telematikoen portzentajea, ereduen eta aurreko urtearekiko gorakadaren arabera

 

 
Kontzeptua Eredua Telematikoen portzentajea Urteko aldakuntzaren %
Etxebizitza-sustatzaileek jasotako zenbatekoak H70 98,43 -0,58
Laneko atxikipenen eta atxikipen profesionalen urteko aitorpena 190 93,53 0,62
Nahitaezko liburuen jakinarazpena O4 92,15 0,18
Ezohiko BEZa 309 88,17 1,93
Hirugarrenenko eragiketak F50 85,54 0,68
Aldizkako BEZa F69 83,46 2,75
Aukerak eta ukoak F65 75,22 0,24
Entitateen errenta-eratxikipenen urteko aitorpena 184 74,5 0,5
PFEZaren zatikatzeak 130/717 72,93 1,13
Errentamenduen atxikipenen urteko aitorpena 180 71,82 0,98
Kapitalaren atxikipenen urteko aitorpena 193 52,12 1,39
Dohaintzen urteko aitorpena 182 35,31 6,22
Kapitalaren atxikipenen urteko aitorpena 193 52,12 1,39
Dohaintzen urteko aitorpena 182 35,31 6,22