40. taula. Ikuskapen-arloko zerga-kontrolerako jarduketaren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 
            2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Jarduketen kop. Zenbatekoa
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euros
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euros
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Aktak 692 26.766,90 573 19.868,84   -119 -17,20 % -6.898,06 -25,77 %
Zehapen-espedienteak 407 8.293,52 367 10.570,83   -40 -9,83 % 2.277,31 27,46 %
Delituaren erantzukizun zibila 5 2.410,65 3 7.981,69   -2 -40,00 % 5.571,04 231,10 %
Kreditu fiskalak kentzea 78 6.656,79 75 7.286,47   -3 -3,85 % 629,68 9,46 %
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 1.182 44.127,85 1.018 45.707,84   -164 -13,87 % 1.579,98 3,58 %
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 10 1.482,08 9 434,45   -1 -10,00 % -1.047,63 -70,69 %
Zuzenen eta eragindakoen batura 1.192 45.609,93 1.027 46.142,29   -165 -13,84 % 532,36 1,17 %
Beste jarduketa batzuk. Helbide fiskala eta zifra erlatiboa (*) 4 8.129,47 10 19.362,66   6 150,00 % 11.233,19 138,18 %
Ikuskapenaren emaitzak guztira 1.196 53.739,40 1.037 65.504,94   -159 -13,29 % 11.765,54 21,89 %

 

(*) Zenbatekoan sartuta dago Zerga Kudeaketako Zerbitzuaren Enpresa Handien Atalak eginiko egiaztatzeko eskaerei eta zifra erlatiboen beste zuzenketa batzuei dagokien emait