46. taula. Kudeaketa Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 

 
            2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Jarduketa kop. Zenbatekoa
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
BEZ (kuota eta interesak) 2.559 15.243,58 3.520 12.936,16   961 % 37,55 -2.307,42 -% 15,14
PFEZ (kuota eta interesak) 3.258 5.852,16 4.090 4.960,12   832 % 25,54 -892,03 -% 15,24
Sozietateen gaineko Zerga (kuota eta interesak) 274 3.385,04 279 2.185,25   5 % 1,82 -1.199,79 -% 35,44
Gainerako zergak (kuota eta interesak) 1.239 2.800,48 5.674 5.890,82   4.435 % 357,95 3.090,34 % 110,35
Zehapenak 18.953 4.766,01 13.873 5.683,47   -5.080 -% 26,80 917,46 % 19,25
Garaiz kanpoko gainordainak 5.525 1.984,01 4.952 2.458,77   -573 -% 10,37 474,76 % 23,93
Errekerimenduak 3.531 4.116,43 4.584 5.409,10   1.053 % 29,82 1.292,68 % 31,40
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 35.339 38.147,70 36.972 39.523,70   1.633 % 4,62 1.375,99 % 3,61
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 15.193 12.843,81 13.686 19.250,80   -1.507 -% 9,92 6.407,00 % 49,88
Kudeaketaren emaitzak guztira 50.532 50.991,51 50.658 58.774,50   126 % 0,25 7.782,99 % 15,26