65. grafikoa. Lur-ondasuneko aurrez aurreko arretan kopuruaren denbora-bilakaera