3.3.1.1 Zergadunentzako zerbitzuak

Hona hemen zergadunei eskaintzen zaizkien zerbitzuak:

 • Informazio-zerbitzuak
  • Araudi fiskala eta hala Nafarroako Auzitegi Ekonomiko-Administratibo Foralak nola Hitzarmen Ekonomikoko Arbitraje Batzordeak emandako ebazpenak.
  • Argitaratu berri diren araudiei buruzko azalpen-dokumentuak eta izapidetzen ari diren proiektuetarako sarbide zuzena.
  • Aplikazio-irizpideak eta zergetako kudeaketa-atalek eginiko kontsultarik ohikoenentzako erantzunak.
  • Zerga desberdinei buruzko galderarik ohikoenak.
  • Zergadunaren egutegia.
  • Izapide ohikoenetan aurkeztu beharreko dokumentuei eta jarraitu beharreko pausoei buruzko gida.
  • Laguntza-programak erabiltzeko metodologiari, formularioak betetzeari eta ordainketa-moduei buruzko gidaliburu argigarriak.
  • Ekintzaileentzako, ETEentzako eta mugaz gaindiko langileentzako dibulgazio-liburuxkak.
  • 2016-2019 Iruzurraren Kontrako Borrokarako Plana: planean jasotzen diren neurrien, parte hartzeko tresnen eta proposamenen aurkezpena.
  • Zerga nagusiei eta horien bilketei buruzko estatistikak.
 • Bulego birtuala zergadunek izapideak online egin ditzaten. Nafarroako Zerga Ogasunak bere gain hartzen du bulego birtualaren bitartez eskura daitekeen informazioaren eta zerbitzuen osotasuna, egiazkotasuna eta horiek eguneratzea.
  • Zerga nagusien aitorpenak egiteko laguntza-programak.
  • Aitorpenak aurkezteko eta telematikoki ordaintzeko formulario elektronikoak.
  • Aurkeztutako aitorpenen kontsulta.
  • PFEZaren Kanpainarekin lotutako zerbitzuak: itzulketen egoera kontsultatzea, aitorpenak egiteko aurretiko hitzordua lortzea, PFEZaren aitorpenaren ondoriozko kuota kalkulatzeko simulatzailea.
  • PFEZaren konturako zatikatzeen proposamenekin lotutako zerbitzuak (130 eredua): helbideratzeei uko egiteko eta ezeztatzeko kudeaketak eta kontsultak.
  • Diru-bilketarekin lotutako zerbitzuak: ordainketak atzeratzeko eskaera ohiko bidean zein betearazpen-bidean, ordainketak eta itzulketak helbideratzea, zergei dagozkien diru-sarrerak, kreditu-enbargoen eginbideei erantzutea, hartzekodunen konkurtsoak jakinaraztea.
  • Nafarroako Zerga Ogasunaren entitate laguntzaileekin lotutako zerbitzuak.
  • Eskaerak, egiaztagiriak, idatziak eta jakinarazpenak aurkezteko erregistro telematikoa.
  • Informazio-ereduetan akatsak kudeatzea.
  • Partzela-zedulak eta horiei lotutako datu fiskalak lortzea.
  • PINa kudeatzea (online aldaketak eta eskaerak).
  • Ziurtagiriak lortzea.
  • Aitorpen-inprimakiak lortzea.
  • Eginiko ziurtagiriak edo EKSrekin (Egiaztapen Kode Segurua) eginiko agiriak egiaztatzea.
  • Zerga-salaketak.

Telematikoki aitorpen gehiago aurkeztu daitezen, 2016an ere hiru hileko gutunak bidaltzen jarraitu da gure Interneteko zerbitzuen erabilerari buruzko informazioa emateko.

Kontuan izanda lehen aipatutako zerbitzuetako batzuetan PINa dela eragiketa baimentzeko baliabidea, 15.966 gutun bidali dira web-aplikazioaren bitartez PINa eskatu dutenei PINa jakinarazteko. Horrek esan nahi du 2016an % 5,70 gehiago bidali direla, 2015ean 15.105 bidali baitziren.

Erabiltzailearen sinadura digitala eskatzen duten izapideak egiteko, webgunean zerrendatzen diren ziurtapen-erakundeek emandako ziurtagiriak erabil daitezke.

Bestalde, Nafarroako Zerga Ogasunak, FMNTk eginiko sinaduretarako identitatea egiaztatzeko erakunde gisa, urtean zehar 1.457 ziurtagiri izapidetu ditu; hortaz, aurreko urteetan gure bulegoetan egin diren ziurtagiriak gehitzen baditugu, denera indarrean dauden 25.488 ziurtagiriko errolda dugu.