59. taula. PFEZaren eta Ondarearen gaineko Zergako laguntza-jarduketen emaitza, kanpainatik kanpo. Jarduketen kopurua

 

 

 
        2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Guztira Aldakuntza-tasa
Ogasunean egindako aitorpenak 8.209 7.110   -1.099 -% 13,39
kanpaina 7.118 6.129   -989 -% 13,89
aurreko urteak 1.091 981   -110 -% 10,08
Aurrez aurreko kontsulta teknikoak 1.295 1.173   -122 -% 9,42
Aurrez aurreko administrazio-arloko kontsultak 14.129 14.394   265 % 1,88
Telefono bidezko kontsultak 995 618   -377 -% 37,89