47. taula. Kudeaketa Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa 

 

 

 
            2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Jarduketa kop. Zenbatekoa
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Ordainketa-gutunak eta igorritako gainordainak 46.309 6.150,00 47.415 5.761,00   1.106 % 2,39 -389,00 -% 6,33
Geroratze-interesak 14.265 3.770,00 15.133 3.829,00   868 % 6,08 59,00 % 1,56
Diru-bilketaren emaitzak guztira 60.574 9.920,00 62.548 9.590,00   1.974 % 3,26 -330,00 -% 3,33