43. taula. Ikuskaritza Zerbitzuak zergak kontrolatzeko eginiko jardueraren emaitzak guztira. Beste jarduketa batzuk: egoitza fiskala eta zifra erlatiboa. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 

 
            2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Jarduketa kop. Zenbatekoa
  Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euro
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Egoitza-aldaketak 2 7.771,24 2 2.133,32   0 - -5.637,92 -% 73
Akta bakarrak 2 358,23 2 5.761,18   0 - 5.402,95 % 1508
Zifra erlatiboak egiaztatzeko eskaerak 0 0,00 3 1.340,97   3   1.340,97  
Zifra erlatiboaren beste zuzenketa batzuk 0 0,00 3 10.127,18   3   10.127,18  
Beste jarduketa batzuk. Egoitza fiskala eta zifra erlatiboa 4 8.129,47 10 19.362,66   6 % 150 11.233,19 % 138