51. grafikoa. Aurkeztutako PFEZren aitorpenen kopuruaren bilakaera. Aurkezteko moduen 

 

 

 

Aurkeztutako aitorpenen datuak (baliogabetuak barne) aurkeztutako bitartekoen arabera