38. taula. Zerga-kontrolerako jardueraren emaitzak. Jarduketen kopurua eta zenbatekoa

 

 

            2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Jarduketa kop. Zenbatekoa
  Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euros
Jarduketa kop. Zenbatekoa
Mila euros
  Jarduketa kop. Aldakuntza-tasa Zenbatekoa
Mila euro
Aldakuntza-tasa
Zerga-kontrolaren emaitza zuzenak 97.095 92.195,55 100.538 94.821,53   3.443 % 3,55 2.625,98 % 2,85
Zerga-kontrolaren eragindako emaitzak 15.203 14.325,89 13.695 19.685,26   -1.508 -% 9,92 5.359,37 % 37,41
Zuzenen eta eragindakoen batura 112.298 106.521,44 114.233 114.506,79   1.935 % 1,72 7.985,35 % 7,50
Beste jarduketa batzuk. Egoitza fiskala eta zifra erlatiboa 4 8.129,47 10 19.362,66   6 % 150,00 11.233,19 % 138,18
Emaitza guztira 112.302 114.650,91 114.243 133.869,44   1.941 % 1,73 19.218,53 % 16,76