69. taula. Egindako zerga-itzulketen kopurua

 

        2016/2015 aldakuntza
  2015 2016   Guztira Aldakuntza-tasa
Itzulketen kopurua 254.000 260.000   6.000 % 2,36