49. grafikoa. Bidalitako PFEZaren autolikidazio-proposamenen kopuruaren denbora-bilakaera