4. taula. Nafarroako Zerga Ogasuneko langileen banaketa, generoaren arabera. Kopurua eta portzentajea

 

 

 

  2015 2016   2016/2015 aldakuntza
  Kopurua Guztizkoaren portzentajea Kopurua Guztizkoaren portzentajea   Kopurua Portzentajea
Emakumeak 201 % 66,12 214 % 67,94   13 % 6,47
Gizonak 103 % 33,88 101 % 32,06   -2 -% 1,94
NZOko LANGILEAK GUZTIRA 304 % 100,00 315 % 100,00   11 % 3,62