2.5 Nafarroako Foru Ogasuneko zordunen egoera

Honako taula hauek 2016ko premiamendu-bideko zorraren bilakaera islatzen dute, zor-tarteen eta forma sozialaren arabera. Urtearen hasierako eta amaierako zorraren zenbatekoak alderatuta, ikus daiteke murriztu egin dela, zordunen kopuruari (% 6,09) eta zorraren zenbatekoari (% 2,58) dagokienez.

18. taula. Zorren bilakaera eta egoera, zor-tarteen arabera

19. taula. Zorren bilakaera eta egoera, IFZren inizialaren arabera