Cuadro nº 32. Evolución temporal envío trimestral de impresos

 

 

Año Documentos remitidos % variación anual       Nº destinatarios último envío año % variación anual
2009 775.203 -       22.428 -
2010 624.025 -19,5%       20.765 -7,4%
2011 609.565 -2,3%       18.422 -11,3%
2012 605.619 -0,6%       18.591 0,9%
2013 619.694 2,3%       20.751 11,6%
2014 596.165 -3,8%       18.928 -8,8%
2015 569.600 -4,5%       18.292 -3,4%
2016 337.873 -40,7%       9.414 -48,5%