Gráfico nº 6. Distribución del personal de HTN por servicios

 

 

 

2016an desagertu egin zen “Lur Ondasunen Zerbitzua” eta “Lur Ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzua” sortu zen. Azken horretan sartzen dira zerbitzua bera eta “Zerga Kudeaketa Zerbitzuaren” zati zen “Oinordetzen eta Dohaintzen, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergen Atala”.